Nieuwe editie!


In deze nieuwe editie zijn een aantal bijkomende delen opgenomen ten opzichte van de eerste editie. Zo worden de verplichtingen inzake werken met vrijwilligers stap voor stap besproken, is er een deel opgenomen dat u helpt te controleren of de vzw wettelijk en organisatorisch nog up-to-date is en wordt er stilgestaan bij het vermogen en de financiering van de vzw.Inhoud

 • Hoe richt ik een VZW op?
 • Hoe zitten de nieuwe boekhoudkundige regels in elkaar?
 • Welke verplichtingen heeft een VZW elk jaar?
 • Wat zijn de verplichtingen inzake vrijwilligers?
 • Hoeveel kost een VZW?
 • Lopen leden en bestuurders van een VZW risico om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden? Bestaan er mogelijkheden om deze risico's in te perken?
 • Moet een VZW belastingen betalen?
 • Welke bepalingen moeten de statuten bevatten?
 • Welke bepalingen zijn optioneel?
 • Welke bepalingen zijn "aanraders"?
 • Wat zijn de sancties indien men bepaalde regels in de VZW-wetgeving overtreedt?

Hoe Bestellen


Neem een kijkje op http://uitgeverij.larcier.com/livre/?GCOI=98044100265710> p>

Praktijkgericht


Het boek "De VZW stap voor stap" behandelt de belangrijkste topics in verband met de VZW vanuit een praktijkgerichte invalshoek. Hierdoor en door de stapsgewijze opbouw verschilt het van andere publicaties over deze materie. Zowel de oprichting van een VZW, het "dagelijkse" leven van de VZW, als de aanpassing van bestaande VZW's aan de nieuwe wetgeving, komen uitgebreid aan bod.


Draaiboek voor elke VZW


Elk deel van het boek geeft aan wat een VZW moet ondernemen om wettelijk in orde te zijn en te blijven. Het werk is een echt "draaiboek voor elke VZW". Daarenboven is het boek ge´llustreerd met talrijke kleine en grote uitgewerkte voorbeelden, met verschillende handige schema's, antwoorden op "vaak gestelde vragen" (F.A.Q.), tips en gebruiksklare modellen van statuten en andere documenten.


Statuten en verplichtingen


Het boek licht op een gestructureerde en thematische manier de werking van een VZW toe. De auteur reikt hierbij clausules aan, die men in de statuten kan opnemen. Bij elke clausule wordt verduidelijkt of ze verplicht, optioneel en/of aan te raden is. Tevens komen de fiscale, administratieve en boekhoudkundige verplichtingen uitgebreid en stap voor stap aan bod.


Voor bestuurders en vrijwilligers en hun adviseurs


Het boek is bedoeld voor iedereen die actief is in een VZW of VZW's begeleidt. Zowel bestuurders en leden van VZW's als accountants, advocaten, enz. zullen dit boek als een handig werkinstrument ervaren.


Auteur


Dit boek werd geschreven door Steven Mathe´.


Onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf U hier in (2x email invullen)
Copyright © 2005 www.devzw.be - Alle rechten voorbehouden