Dit deel van deze website wil in de eerste plaats een overzicht geven van de toepasselijke wetgeving in het VZW-recht.

Vervolgens worden een aantal interessante vonnissen en/of arresten over de VZW-regelgeving weergegeven.

Tenslotte worden relevante boeken, tijdschrift- en websiteartikelen weergegeven.

Het is de bedoeling dat deze pagina steeds aangroeit. Indien u tips hieromtrent hebt of enkele interessante vonnissen en/of arresten bezit omtrent VZW's, aarzel niet om contact op te nemen via het "contactformulier".De VZW-Wetgeving


De wet van 2 mei 2002 zorgde voor belangrijke wijzigingen aan ons VZW-recht. Het was oorspronkelijk de bedoeling van de wetgever om het VZW-recht te vereenvoudigen. Het resultaat echter, is een waslijst van wetten en KB's die bijkomende regels opleggen of andere bepalingen nog hebben veranderd.

 • Wet van 2 mei 2002
 • Wet van 16 januari 2003 betreffende de Kruispuntbank
 • Programmawet van 22 december 2003
 • Programmawet van 9 juli 2004
 • Programmawet van 27 december 2004
 • Koninklijk Besluit van 2 april 2003 houdende de vaststelling van bepaalde termijnen
 • Koninklijk Besluit van 15 mei 2003 houdende de vaststelling van bepaalde termijnen inzake de Kruispuntbank
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 2003 houdende de openbaarmaking van akten en stukken
 • Koninklijk Besluit van 26 juni 2003 houdende de vereenvoudigde boekhouding voor kleine VZWs
 • Koninklijk Besluit van 19 december 2003 houdende de boekhoudkundige verplichtingen voor grote en zeer grote VZW’s
 • Koninklijk Besluit van 12 juli 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen
 • Koninklijk besluit van 8 december 2004Aanverwante wetgeving


Hieronder vindt u een overzicht van bepaalde wetgeving waarmee een VZW kan worden geconfronteerd.Rechtspraak over VZW's
Interessante literatuur over VZW's


Praktische leidraad


 • S. MATHEI, De VZW stap voor stap, Gent, Lexalis 2005, 496

Steven Matheď - De VZW stap voor stap

Algemene & juridische handboeken


 • M. DENEF, F. HELLEMANS, e.a., VZW en Stichting, Brugge, Die Keure 2005, 683

 • M. DENEF, Economische activiteiten van VZW en Stichting, Kalmthout, Biblo 2004, 607

 • D. VAN GERVEN, Handboek verenigingen: de verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk, de beroepsverenigingen en de buitenlandse verenigingen, Kalmthout, Biblo 2004

 • K. VISSERS, De VZW naar Belgisch recht: een praktische handleiding bij de gewijzigde VZW-wetgeving , UGA 2005Juridische boeken over specifieke onderwerpen


 • B. COOPMAN, T. VANRAES en I. VERSCHUEREN, Aansprakelijkheden en risico's voor bestuurders van VZW's, Antwerpen, Intersentia 2004, 268

 • D. DESCHRIJVER, VZW & Belastingen, Kalmthout, Biblo 2005, 785

 • S. RUYSSCHAERT e.a., VZW en BTW, Garant 2002


Recente tijdschriftartikelen


 • K. VISSERS, "De wijzigingen van de regelgeving betreffende de stichtingen en de VZW's: kan tussen de bomen het bos nog wel ontwaard worden?" in R.W. 2005-2006, nr. 17, 15 oktober 2005, 241


Recente website-artikelen


...

Onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf U hier in (2x email invullen)
Copyright © 2005 www.devzw.be - Alle rechten voorbehouden