• Heeft u vragen inzake de VZW - wetgeving?
 • Heeft U nood aan een advocaat?
 • Wenst U een VZW op te richten?
 • Heeft u nood aan fiscale adviezen voor uw VZW?
 • Wenst u uw VZW aan te passen aan de huidige VZW - wetgeving?

Aarzel niet contact op te nemen met Steven Matheï via onderstaand "contactformulier".

Vooraf worden er duidelijke afspraken gemaakt omtrent de aangerekende erelonen en kosten. Er worden vaste tarieven aangerekend voor volgende diensten, zonder jaarlijkse lidgelden:

 • Opmaak aangepaste statuten aan nieuwe VZW-wet
 • Opmaak statuten nieuw op te richten VZW
 • Nazicht reeds aangepaste statuten van een bestaande VZW
 • Eenvoudige statutenwijziging
 • Opmaak ontbindingsbesluit
 • Wijziging zetel
 • Benoeming bestuurders/dagelijks bestuurders/...
 • Begeleiden voorbereiding algemene vergadering (oproepingsbrief,...)
 • Opmaak formulieren griffie & Belgisch Staatsblad statuten
 • Opmaak formulieren griffie & Belgisch Staatsblad benoemingen & andere
 • Geheel pakket aanpassing VZW aan nieuwe wetgeving
 • Advies & uitleg

Contactformulier

Onderwerp
Bericht
E-Mail
E-Mail (herhaal)
Verzenden

Steven Mathe´

Op kantoor

Thuis

Vinkstraat 15
3990 Peer
telefoon: 0497 11 25 93

e-mail: info@stevenmathei.be
Vinkstraat 15
3990 Peer

Onze nieuwsbrief ontvangen? Schrijf U hier in (2x email invullen)
Copyright © 2005 www.devzw.be - Alle rechten voorbehouden